Anne Værnes
Kraft
kull på papir
Hurra for kroppen
serie
Hurra for kroppen
Introduksjonsbilde til grupper av celler, Det medinske fakultet, NTNU
Gruppe 1 celler : Fett, hjerne, stam, bein brusk, nerve
Gruppe 2 celler : Egg, sæd
Gruppe 3 celler: Hud, musklatur, blod
Prosesjonen "Kunnskap er Glede"
Det medisinske fakultet, NTNU
Heliporten, hjerte-lunge-gastro
Triptykon, Det medisinske fakultet, NTNU
Kunnskapssenteret
Det medisinske fakultet, NTNU
Nevrosenteret
Det medisinske fakultet, NTNU
Munkholmen
Det medisinske fakultet, NTNU
Munkholmen 2
Det medisinske fakultet, NTNU
Munkholmen 3
Det medisinske fakultet, NTNU
Den hjertelige sangerinnen
Brekstad Kulturfestival, 2008
Tequila Sunrise
Premie Brekstad Kulturfestival, 2008
Vinterdag Realfagsbygget
IT-avdelingen, NTNU
God Jul !
Julekort, Advokatfirmaet Schjødt
North Sea Night
Kunstkalender Golar-Nor Offshore AS
Prosesjon
NTNU, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

 

1998      Golar Nor Offshores kunstkalender - akvareller med motiver fra offshore oljeproduksjon i Nordsjøen

1998      Advokatfirmaet Schjødt - kunstkort  

1999      Baxter - kunstkort

2000      Trondheim kommune, Ordførerkontoret - "Byggesteiner", julekort tema: "Trondheim år 2000 - NTNU, åpning av Realfagbygget"

2000      MOBO, Mo i Rana, kunstkort

2006      Utsmykning Trondheims-motiver, Namsfogden i Trondheim

2008      Festivalkunstner ved Brekstad Kulturfestival

2011      Utsmykning Trondheims-motiver, Husleietvistutvalget i Trondheim

2012      Design til produksjon av Røros pledd, Institutt for nevromedisin, NTNU

2013      Utsmykning Det medisinske fakultet, NTNU

 

Innkjøpt:

Trondheim kommune, Rissa kommune, Asker kommune, Nidaros Bispedømmeråd

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Namsfogden i Trondheim, NTNU,

Ulike bedrifters kunstforeninger, samt private innkjøp